Vägledning

Om publikationen

Löpnummer:
2020:19
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag.

Till studiematerialet om hälso- och sociala effekter av icke-medicinsk användning av cannabis

Vägledning hur man kan lägga upp studier av den översatta och uppdaterade cannabisrapporten.

Avsändare är Länsstyrelsen Västra Götaland och Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet. Vägledningen är avsett för studiematerialet i Länsstyrelsens rapport 2019:44.

Kontakt