Vägledning för marint vattenbruk i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer: 2020:02

Diarienummer: 621-6432-2020

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 79

Publikationstyp: Rapport

En vägledning för att dels starta upp vattenbruk och dels expandera befintligt vattenbruk på Bohuskusten.

Kontakt