Uppföljning av fjädergräset Stipa pennata

Om publikationen

Löpnummer:
2020-06
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Rapport

I rapporten redovisas uppföljningen av den hotade arten fjädergräs, samt åtgärder genomförda 2016-2019.

Kontakt