Uppföljning av fjädergräset Stipa pennata

Om publikationen

Löpnummer: 2020-06

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

I rapporten redovisas uppföljningen av den hotade arten fjädergräs, samt åtgärder genomförda 2016-2019.

Kontakt