Uppföljning av dagfjärilar och bastardsvärmare

Om publikationen

Löpnummer: 2020:01

Diarienummer: 512-1153-2020

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 17

Publikationstyp: Rapport

Inventering av dagfjärilar och bastardsvärmare på 23 lokaler vid två tillfällen under sommaren 2019.

Kontakt

Lisa Karnfält

Naturvårdshandläggare