Uppföljning av dagfjärilar och bastardsvärmare

Om publikationen

Löpnummer:
2020:01
Diarienummer:
512-1153-2020
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Rapport

Inventering av dagfjärilar och bastardsvärmare på 23 lokaler vid två tillfällen under sommaren 2019.

Kontakt

Lisa Karnfält

Naturvårdshandläggare