Trygg elförsörjning

Om publikationen

Löpnummer: 2020:17

Diarienummer: 42159-2019

ISBN/ISSN-nr: ISSN 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Rapporten kartlägger och analyserar elförsörjningssituationen i Västra Götaland. Kartläggningen och analysen innefattar elproduktion, elnätsöverföring och användning av el.

Kontakt