Trygg elförsörjning

Om publikationen

Löpnummer:
2020:17
Diarienummer:
42159-2019
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten kartlägger och analyserar elförsörjningssituationen i Västra Götaland. Kartläggningen och analysen innefattar elproduktion, elnätsöverföring och användning av el.

Kontakt