Tillsynsplan enligt miljöbalken 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:08

Diarienummer: 500-3015-2020

ISBN/ISSN-nr: ISSN 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 51

Publikationstyp: Rapport

Redovisning av planerad tillsyn enligt miljöbalken sammanställd av miljöskyddsavdelningen, naturavdelningen och vattenavdelningen.

Kontakt