Tillsynsplan enligt miljöbalken 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:08
Diarienummer:
500-3015-2020
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport

Redovisning av planerad tillsyn enligt miljöbalken sammanställd av miljöskyddsavdelningen, naturavdelningen och vattenavdelningen.

Kontakt