Riskanalyser i ÖP

Om publikationen

Löpnummer: 2020:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Planeringsunderlag och förslag på metoder

I Plan- och Bygglagen finns en bestämmelse om att en översiktsplan ska innehålla en analys för att tydliggöra klimatrelaterade risker. Denna rapport ger en översiktlig vägledning av vilka planeringsunderlag som kan användas. Den innehåller även förslag på metoder som kan användas för att genomföra analysen.

Kontakt