Reserapport

Om publikationen

Löpnummer: 2020:24

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 43

Publikationstyp: Rapport

Rapportomslag.

Studieresa till Österrike med tema hantverksmässig gårdsförädling
7-11 mars 2020

Referat som resedeltagarna skrivit från studiebesöken som gjordes under resan.

Kontakt