Program för miljöövervakning i Västra Götalands län 2021-2026

Om publikationen

Löpnummer: 2020:25

Diarienummer: 502-27158-2019

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 112

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Miljöövervakning är det samma som all långsiktig övervakning av tillståndet i miljön, vilket innebär att beskriva tillstånd, utvecklingstrender och effekter i miljön.

Detta är vårt program för åren 2021-2026.

Det är indelat i tio områden som täcker in uppföljning av miljötillståndet i våra vatten, skogs- och jordbruksmark, luft, samt miljögifter och hälsorelaterade miljöfaktorer.

Länsstyrelsen har det samordnande ansvaret för miljöövervakning i länet och tar regelbundet fram program för verksamheten.

Kontakt