Program för miljöövervakning i Västra Götalands län 2021-2026

Om publikationen

Löpnummer:
2020:25
Diarienummer:
502-27158-2019
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
112
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Miljöövervakning är det samma som all långsiktig övervakning av tillståndet i miljön, vilket innebär att beskriva tillstånd, utvecklingstrender och effekter i miljön.

Detta är vårt program för åren 2021-2026.

Det är indelat i tio områden som täcker in uppföljning av miljötillståndet i våra vatten, skogs- och jordbruksmark, luft, samt miljögifter och hälsorelaterade miljöfaktorer.

Länsstyrelsen har det samordnande ansvaret för miljöövervakning i länet och tar regelbundet fram program för verksamheten.

Kontakt