Miljöövervakning av gaddsteklar och pollinatörer 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:33
Diarienummer:
502-8516-2019
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Rapportens framsida

Miljöövervakning av gaddsteklar och pollinatörer har utförts på tio platser. I genomsnitt påträffades 34 arter gaddsteklar på en plats med metoden färgskålar och 13,5 arter av blombesökare under en pollinatörsslinga.

Kontakt