Miljöövervakning av gaddsteklar och pollinatörer 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2020:33

Diarienummer: 502-8516-2019

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Rapportens framsida

Miljöövervakning av gaddsteklar och pollinatörer har utförts på tio platser. I genomsnitt påträffades 34 arter gaddsteklar på en plats med metoden färgskålar och 13,5 arter av blombesökare under en pollinatörsslinga.

Kontakt