Miljömålsuppföljning 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:18
Diarienummer:
42421-2020
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
71
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag

För Västra Götaland finns regionala tilläggsmål kopplat till 13 av miljökvalitetsmålen. I denna rapport beskrivs den senaste uppföljningen för dessa regionala mål.

Kontakt