Miljömålsuppföljning 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:18

Diarienummer: 42421-2020

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 71

Publikationstyp: Rapport

Rapportomslag

För Västra Götaland finns regionala tilläggsmål kopplat till 13 av miljökvalitetsmålen. I denna rapport beskrivs den senaste uppföljningen för dessa regionalamål.

Kontakt