Miljömålsbedömning 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:30

Diarienummer: 501-26074-2020

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 70

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Äldre man och ung pojke gör strandfynd.

Västra Götaland

Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens årliga uppföljningen av de 15 miljömålen samt generationsmålet.

Kontakt