Miljömålsbedömning 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:30
Diarienummer:
501-26074-2020
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Äldre man och ung pojke gör strandfynd.

Västra Götaland

Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens årliga uppföljningen av de 15 miljömålen samt generationsmålet.

Kontakt