Mätkampanj och regional miljöövervakning 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2020:12

Diarienummer: 21355-2020

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

Miljögifter i ytvatten och biota

Rapporten innehåller analysresultat från tre olika provtagningar. Syftet med provtagningarna var dels att undersöka om läkemedlen diklofenak, 17-beta östradiol och 17-alfa etinylöstradiol förekommer i utvalda vattenförekomster, men också att utvärdera flera andra vanligt förekommande prioriterade och särskilda förorenande ämnen.

Kontakt