Mätkampanj och regional miljöövervakning 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2020:12
Diarienummer:
21355-2020
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
78
Publikationstyp:
Rapport

Miljögifter i ytvatten och biota

Rapporten innehåller analysresultat från tre olika provtagningar. Syftet med provtagningarna var dels att undersöka om läkemedlen diklofenak, 17-beta östradiol och 17-alfa etinylöstradiol förekommer i utvalda vattenförekomster, men också att utvärdera flera andra vanligt förekommande prioriterade och särskilda förorenande ämnen.

Kontakt