Laddinfrastruktur och förnybara drivmedel i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer:
2020:03
Diarienummer:
425-7514-2020
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Ett strategiskt underlag för länets kommuner

Ett kunskapsunderlag med fokus på elektrifiering och förnybara drivmedel. Rapporten syftar till att utgöra ett strategiskt stöd för kommuner i arbetet med omställning till hållbara transporter och fysisk planering.

Kontakt