Laddinfrastruktur och förnybara drivmedel i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer: 2020:03

Diarienummer: 425-7514-2020

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Ett strategiskt underlag för länets kommuner

Ett kunskapsunderlag med fokus på elektrifiering och förnybara drivmedel. Rapporten syftar till att utgöra ett strategiskt stöd för kommuner i arbetet med omställning till hållbara transporter och fysisk planering.

Kontakt