Klarspråk

Om publikationen

Löpnummer: 2020:09

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Så här skriver du begripliga texter

Klarspråk – så här skriver du begripliga texter är bra att ha till hands när du skriver. Här finns riktlinjer för hur vi ska skriva och tips på hur vi formulerar oss så att mottagaren förstår.

Kontakt