Insatser för utrikes födda med kort utbildning och långsam språkprogression

Om publikationen

Löpnummer:
2020:32
Diarienummer:
851-1975-2020
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport

En kartläggning av förutsättningar, insatser och insikter i Västra Götaland 2020

I den regionala samverkan inom migration och integration har Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden och Länsstyrelsen kartlagt situationen för arbetslösa födda utanför Europa, som har kort utbildning och långsam språkprogression.


Kontakt