Insatser för utrikes födda med kort utbildning och långsam språkprogression

Om publikationen

Löpnummer: 2020:32

Diarienummer: 851-1975-2020

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

En kartläggning av förutsättningar, insatser och insikter i Västra Götaland 2020

I den regionala samverkan inom migration och integration har Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden och Länsstyrelsen kartlagt situationen för arbetslösa födda utanför Europa, som har kort utbildning och långsam språkprogression.


Kontakt