Hur går det för drakblomman?

Om publikationen

Löpnummer:
2020:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten innehåller analyser över drakblommans populationstrend och effekter av hävd. Drakblomman har en fortsatt nedåtgående trend i Västra Götaland.

Kontakt