Hur går det för drakblomman?

Om publikationen

Löpnummer: 2020:05

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: ISSN 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Rapporten innehåller analyser över drakblommans populationstrend och effekter av hävd. Drakblomman har en fortsatt nedåtgående trend i Västra Götaland.

Kontakt