Handlingsprogram för uppdragsarkeologin i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2020:15
Diarienummer:
431-33252-2019
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

– Rapport från en förstudie till handlingsprogram

Länsstyrelsen har genomfört en förstudie till ett arkeologiskt handlingsprogram. Förstudien visar bakgrunden till varför ett sådant program behövs och hur det kan genomföras. Målet är att ett handlingsprogram ska utgöra ett stöd för uppdragsarkeologin i länet.

Kontakt