Flodpärlmusslans status i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2020:04

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

– Inventering av 12 musselvattendrag 2019

Som en del i Länsstyrelsens miljöövervakning ge-nomfördes 2019 inventeringar av flodpärlmusslor i tolv vattendrag i Västra Götalands län. Resultaten visade bland annat att medeltätheten är relativt låg i de undersökta populationerna. Endast tre populationer ligger över medelvärdet.

Kontakt