Flodpärlmusslans status i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2020:04
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

– Inventering av 12 musselvattendrag 2019

Som en del i Länsstyrelsens miljöövervakning ge-nomfördes 2019 inventeringar av flodpärlmusslor i tolv vattendrag i Västra Götalands län. Resultaten visade bland annat att medeltätheten är relativt låg i de undersökta populationerna. Endast tre populationer ligger över medelvärdet.

Kontakt