Flodpärlmusslans status i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer: 2020:31

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Framsida på rapporten.

– En inventering av fyra av länets musselvattendrag 2020

Under sommaren 2020 har EnviroPlanning och Sportfiskarna inventerat flodpärlmussla i fyra vattendrag. Syftet med övervakningen är att följa status och trender för de ingående vattendragen med avseende på flodpärlmussla och jämföra resultaten med tidigare inventeringar.

Kontakt