Flodpärlmusslans status i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer:
2020:31
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Framsida på rapporten.

– En inventering av fyra av länets musselvattendrag 2020

Under sommaren 2020 har EnviroPlanning och Sportfiskarna inventerat flodpärlmussla i fyra vattendrag. Syftet med övervakningen är att följa status och trender för de ingående vattendragen med avseende på flodpärlmussla och jämföra resultaten med tidigare inventeringar.

Kontakt