Fiskräkning och elfiske inom projekt ”Effektuppföljning av åtgärder i Atlantlaxåar” 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:11
Diarienummer:
532-29388-2020
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Vid Jonsereds och Hedefors kraftverk i Säveån samt Ålgårda kraftverk i Rolfsån övervakas fiskvandring genom befintliga fiskvägar med hjälp av automatiska fiskräknare. Trender vid elfisken uppströms kraftverken analyseras.

Kontakt