Fiskräkning och elfiske inom projekt ”Effektuppföljning av åtgärder i Atlantlaxåar” 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2020:11

Diarienummer: 532-29388-2020

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Vid Jonsereds och Hedefors kraftverk i Säveån samt Ålgårda kraftverk i Rolfsån övervakas fiskvandring genom befintliga fiskvägar med hjälp av automatiska fiskräknare. Trender vid elfisken uppströms kraftverken analyseras.

Kontakt