Ekologiska kantzoner - framtagande av värdekärnor och värdetrakter inom grön infrastruktur i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2020:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Rapport Ekologiska kantzoner 

Kartläggning av ekologiska kantzoner och deras betydelse som producenter av ekosystemtjänster inom Västra Götalands län.

Kontakt