Ekologiska kantzoner - framtagande av värdekärnor och värdetrakter inom grön infrastruktur i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2020:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Rapport Ekologiska kantzoner 

Kartläggning av ekologiska kantzoner och deras betydelse som producenter av ekosystemtjänster inom Västra Götalands län.

Kontakt