Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:13
Diarienummer:
405-20037-2020
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

Detta är Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys, som publiceras i juni varje år. Rapporten innehåller statistik kring och analyser av länets bostadsmarknad.

Kontakt