Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:13

Diarienummer: 405-20037-2020

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Detta är Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys, som publiceras i juni varje år. Rapporten innehåller statistik kring och analyser av länets bostadsmarknad.

Kontakt