Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2020-2022

Om publikationen

Löpnummer: 2020:07

Diarienummer: 500-3015-2020

ISBN/ISSN-nr: ISSN 1403-168X

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

Utredning av tillsynsbehovet enligt miljöbalken sammanställd av miljöskyddsavdelningen, naturavdelningen och vattenavdelningen.

Kontakt