Uppföljning av våtmarker i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:40
Diarienummer:
535-24720-2019
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

Under 2006 inventerades 30 utslumpade våtmarker. Med likartad metodik besöktes samma våtmarker 2019. Växtligheten i och vid våtmarkerna hade ökat.

Kontakt