Uppföljning av våtmarker i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2019:40

Diarienummer: 535-24720-2019

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Under 2006 inventerades 30 utslumpade våtmarker. Med likartad metodik besöktes samma våtmarker 2019. Växtligheten i och vid våtmarkerna hade ökat.

Kontakt