Uppföljning av fetörtsblåvinge i Västra Götalands län 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:01

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

– Inventering och uppföljning i Strömstads kommun

Under 2018 genomfördes en uppföljande inventering av fetörtsblåvinge kring Idefjorden på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Inventeringen är en del i Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogrammet för fetörtsblåvinge. Under fältarbetet registrerades elva ägg och en larv av fetörtsblåvinge.

Kontakt