Uppföljning av fetörtsblåvinge i Västra Götalands län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:01
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport

– Inventering och uppföljning i Strömstads kommun

Under 2018 genomfördes en uppföljande inventering av fetörtsblåvinge kring Idefjorden på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Inventeringen är en del i Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogrammet för fetörtsblåvinge. Under fältarbetet registrerades elva ägg och en larv av fetörtsblåvinge.

Kontakt