Uppföljning av de regionala tilläggsmålen 2016 i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2019:14

Diarienummer: 501-8404-2019

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Rapporten innehåller en bedömning av Västra Götalands 50 regionala tilläggsmål som gjordes 2016. Rapporten är ett komplement till den årliga miljömålsbedömningen där Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen summerar hur det går med länets miljömålsarbete.

Kontakt