Tillsynsstöd för hantering av förorenade områden vid uppställningsplatser för fritidsbåtar

Om publikationen

Löpnummer: 2019:30

Diarienummer: 6734-2018-2

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är ett stöd i arbetet med förorenade områden vid uppställningsplatser för fritidsbåtar.

Rapporten är ett länkdokument där relevant information inom området länkas till.

Kontakt