Tillsynsplan enligt miljöbalken 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:16

Diarienummer: 500-7199-2019

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 51

Publikationstyp: Rapport

Rapportens framsida

Utredning av tillsynsbehovet enligt miljöbalken sammanställd av miljöskyddsavdelningen, naturavdelningen och vattenavdelningen.

Kontakt