Tekniska fiskvägar i södra Sverige

Om publikationen

Löpnummer: 2019:09

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Fiskeutredningsgruppen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har inventerat fiskvägar i södra Sverige.

Kontakt