Tekniska fiskvägar i södra Sverige

Om publikationen

Löpnummer:
2019:09
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Fiskeutredningsgruppen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har inventerat fiskvägar i södra Sverige.

Kontakt