Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2019:05

Diarienummer: 511-11655-2017

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 102

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma strategi för arbetet med formellt skydd av skogsmark i Västra Götalands län.

Kontakt