Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:05
Diarienummer:
511-11655-2017
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
102
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma strategi för arbetet med formellt skydd av skogsmark i Västra Götalands län.

Kontakt