Strandskyddstillsynens utveckling i kommunerna i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:13
Diarienummer:
503-36102-2018
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport

– Resultat och jämförelse mellan enkätsvar från 2013 och 2018

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn genom utskick av enkät. Resultatet visar på ökning i beslutande ärenden, men att förebyggande och egeninitierad tillsyn inte motsvarar behovet.

Kontakt