Strandskyddstillsynens utveckling i kommunerna i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2019:13

Diarienummer: 503-36102-2018

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

– Resultat och jämförelse mellan enkätsvar från 2013 och 2018

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn genom utskick av enkät. Resultatet visar på ökning i beslutande ärenden, men att förebyggande och egeninitierad tillsyn inte motsvarar behovet.

Kontakt