Strandskydd - råd till kommunerna

Om publikationen

Löpnummer:
2019:37
Diarienummer:
402-31086-2019
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Råd till kommunerna i Västra Götalands län avseende särskilda skäl för upphävande av strandskydd. Angeläget allmänt intresse.

Kontakt

Johanna Severinsson