Strandskydd - råd till kommunerna

Om publikationen

Löpnummer: 2019:37

Diarienummer: 402-31086-2019

ISBN/ISSN-nr: ISSN 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Råd till kommunerna i Västra Götalands län avseende särskilda skäl för upphävande av strandskydd. Angeläget allmänt intresse.

Kontakt

Johanna Severinsson