Slutrapport över KOMPIS-bidraget

Om publikationen

Löpnummer: 2019:24

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 73

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna i Västernorrland, Kalmar och Västra Götaland har sammanställt en slutrapport som värderar effekterna av KOMPIS-bidraget (kommunal kust- och havsplanering i statlig samverkan). Rapporten ger också en framåtblick för att se vad som återstår att göra innan alla kommuner har en havsplanering.

Kontakt