Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Om publikationen

Löpnummer: 2019:21

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 410

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram första versionen av en regional handlingsplan för grön infrastruktur som omfattar land- och vattenmiljöer i
Västra Götalands län.

Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

Kontakt