Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Om publikationen

Löpnummer:
2019:21
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
410
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram första versionen av en regional handlingsplan för grön infrastruktur som omfattar land- och vattenmiljöer i
Västra Götalands län.

Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

Kontakt