Regional grundsyn för Västra Götalands län 2019-2021

Om publikationen

Löpnummer: 2019:22

Diarienummer: 457-13158-2019

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 20

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Publikationens framsida

Den regionala grundsynen gäller totalförsvarsplaneringen i Västra Götalands län och anger var vi bör vara vid utgången av 2021. Syftet är att få till stånd en enhetlig inriktning av totalförsvarsplaneringen i länet. Grundsynen har tagits fram av Länsstyrelsen och ska vara ett stöd för aktörerna i länet.

Kontakt