Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional grundsyn för Västra Götalands län 2019-2021

Om publikationen

Löpnummer:
2019:22
Diarienummer:
457-13158-2019
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Publikationens framsida

Den regionala grundsynen gäller totalförsvarsplaneringen i Västra Götalands län och anger var vi bör vara vid utgången av 2021. Syftet är att få till stånd en enhetlig inriktning av totalförsvarsplaneringen i länet. Grundsynen har tagits fram av Länsstyrelsen och ska vara ett stöd för aktörerna i länet.

Kontakt