Rätt insats av rätt aktör i rätt tid

Om publikationen

Löpnummer: 2019:38

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 11

Publikationstyp: Rapport

Från 2015 till 2018 togs 36 916 nyanlända emot i Västra Götalands län.

För att samla erfarenheter från mottagandet anordnade Länsstyrelsen i maj 2019 två dialogdagar med fokus på erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan kommunrepresentanter.

Vad har fungerat bra och vilka erfarenheter ska vi bygga vidare på?

Kontakt