Rätt insats av rätt aktör i rätt tid

Om publikationen

Löpnummer:
2019:38
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
11
Publikationstyp:
Rapport

Från 2015 till 2018 togs 36 916 nyanlända emot i Västra Götalands län.

För att samla erfarenheter från mottagandet anordnade Länsstyrelsen i maj 2019 två dialogdagar med fokus på erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan kommunrepresentanter.

Vad har fungerat bra och vilka erfarenheter ska vi bygga vidare på?

Kontakt