Naturvärdesinventering

Om publikationen

Löpnummer: 2019:11

Diarienummer: 511-16418-2018

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

Nord-Långö, Syd-Hällsö och Nord-Hällsö i Strömstads kommun, 2018

Naturvärdesinventering inför översyn och eventuell utvidgning av naturreservatet Norra Långön. Utförd av Calluna AB sommaren 2018.

Kontakt