Naturvärdesinventering

Om publikationen

Löpnummer:
2019:11
Diarienummer:
511-16418-2018
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
78
Publikationstyp:
Rapport

Nord-Långö, Syd-Hällsö och Nord-Hällsö i Strömstads kommun, 2018

Naturvärdesinventering inför översyn och eventuell utvidgning av naturreservatet Norra Långön. Utförd av Calluna AB sommaren 2018.

Kontakt