Naturvärdesinventering av skog

Om publikationen

Löpnummer:
2019:12
Diarienummer:
511-33459-2018
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
154
Publikationstyp:
Rapport

Naturvärdesinventering av skog inom naturreservatet Sandsjöbacka, Göteborgs och Mölndals kommun.

Kontakt