Naturvärdesinventering av skog

Om publikationen

Löpnummer: 2019:12

Diarienummer: 511-33459-2018

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 154

Publikationstyp: Rapport

Naturvärdesinventering av skog inom naturreservatet Sandsjöbacka, Göteborgs och Mölndals kommun.

Kontakt