När datorspelandet blir problematiskt

Om publikationen

Löpnummer: 2019:31

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: ISSN 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Kunskapsöversikt om gaming disorder hos barn och unga.

 

Kontakt