När datorspelandet blir problematiskt

Om publikationen

Löpnummer:
2019:31
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Kunskapsöversikt om gaming disorder hos barn och unga.

 

Kontakt