Miljöövervakning av slåtterängar 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:17

Diarienummer: 502-4092-2018

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

Kärlväxter och hävd

Miljöövervakning av 25 slåtterängar, varav 15 av objekten hade hävdats under året genom slåtter och/eller bete. Medelantalet kärlväxtarter varierade från 6-14 arter/provyta.

Kontakt