Miljöövervakning av slåtterängar 2018 - Kosteröarna

Om publikationen

Löpnummer: 2019:19

Diarienummer: 502-11658-2019

ISBN/ISSN-nr: ISSN 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Fem utvalda slåtterängar har under 2018 inventerats i Kosteröarnas naturreservat i samband med den årliga regionala miljöövervakningen av slåtterängar i Västra Götalands län.

Kontakt

naturum Kosterhavet

Sydkoster