Miljöövervakning av slåtterängar 2018 - Kosteröarna

Om publikationen

Löpnummer:
2019:19
Diarienummer:
502-11658-2019
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport

Fem utvalda slåtterängar har under 2018 inventerats i Kosteröarnas naturreservat i samband med den årliga regionala miljöövervakningen av slåtterängar i Västra Götalands län.

Kontakt

naturum Kosterhavet

Sydkoster