Miljöövervakning av gaddsteklar och pollinatörer

Om publikationen

Löpnummer: 2019:43

Diarienummer: 502-2950-2018

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 65 + bilagor

Publikationstyp: Rapport

Analys 2010-2018. Miljöövervakning av gaddsteklar och pollinatörer har utförts på 126 platser. I genomsnitt påträffades 30±15 arter gaddsteklar på en plats med metoden färgskålar och 11±6,7 arter av blombesökare under en pollinatörsslinga.

Rapporten är inte helt tillgänglighetsanpassad. Önskar du en tillgänglighetsanpassad version kontakta Anna Stenström, kontaktuppgifter finns längre ned på sidan.

Kontakt