Miljöövervakning av gaddsteklar och pollinatörer

Om publikationen

Löpnummer:
2019:43
Diarienummer:
502-2950-2018
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
65 + bilagor
Publikationstyp:
Rapport

Analys 2010-2018. Miljöövervakning av gaddsteklar och pollinatörer har utförts på 126 platser. I genomsnitt påträffades 30±15 arter gaddsteklar på en plats med metoden färgskålar och 11±6,7 arter av blombesökare under en pollinatörsslinga.

Rapporten är inte helt tillgänglighetsanpassad. Önskar du en tillgänglighetsanpassad version kontakta Anna Stenström, kontaktuppgifter finns längre ned på sidan.

Kontakt