Miljömålsbedömning 2019 för Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:46
Diarienummer:
43488-2019
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens årliga uppföljning av de 15 miljömålen samt generationsmålet.

Kontakt