Miljömålsbedömning 2019 för Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2019:46

Diarienummer: 43488-2019

ISBN/ISSN-nr: ISSN 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens årliga uppföljning av de 15 miljömålen samt generationsmålet.

Kontakt