Malet, sågat och stampat i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer: 2019:41

Diarienummer: 434-33399-2019

ISBN/ISSN-nr: ISBN 978-91-985344-1-2 / ISSN 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 187

Publikationstyp: Rapport

En historisk översikt om kvarnar, sågar och andra vind- och vattendrivna agrara småindustrier.

Vind- och vattenkraft har varit viktig för drift av kvarnar, sågar och stampar i länet. Många finns fortfarande kvar även om de inte längre används, vilka beskrivs i rapporten.

Nedladdningslänken tar dig vidare till Västarvets webbsida där du kan läsa mer om och ladda ned rapporten.

Kontakt