Makrofyter i Torsviken

Om publikationen

Löpnummer:
2019:10
Diarienummer:
512-11930-2017
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten redovisar de inventeringar av makrofyter (vattenväxter) som under perioden 2013 - 2018 utförts årligen i Natura 2000 området Torsviken, Göteborgs kommun.

Kontakt