Makrofyter i Torsviken

Om publikationen

Löpnummer: 2019:10

Diarienummer: 512-11930-2017

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Rapporten redovisar de inventeringar av makrofyter (vattenväxter) som under perioden 2013 - 2018 utförts årligen i Natura 2000 området Torsviken, Göteborgs kommun.

Kontakt