Klimat- och sårbarhetsanalys och myndighetsmål

Om publikationen

Löpnummer:
2019:47
Diarienummer:
424-43704-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport
Klimat- och sårbarhetsanalys och myndighetsmål

Länsstyrelsens redovisning av arbetet med klimat- och sårbarhetsanalys och myndighetsmål för klimatanpassning.

Kontakt