Klimat- och sårbarhetsanalys och myndighetsmål

Om publikationen

Löpnummer: 2019:47

Diarienummer: 424-43704-2019

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Klimat- och sårbarhetsanalys och myndighetsmål

Länsstyrelsens redovisning av arbetet med klimat- och sårbarhetsanalys och myndighetsmål för klimatanpassning.

Kontakt