Jämställt Västra Götaland 2019-2022

Om publikationen

Löpnummer: 2019:04

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168x

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering Jämställt Västra Götaland 2019–2022 är en plattform för jämställdhetsintegrering i länet och en förlängning av vår tidigare strategi. Allt det goda arbete som gjorts i länet måste fortsätta och förhoppningsvis utvecklas än mer.

Kontakt