Jämställt Västra Götaland 2019-2022

Om publikationen

Löpnummer:
2019:04
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168x
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport

Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering Jämställt Västra Götaland 2019–2022 är en plattform för jämställdhetsintegrering i länet och en förlängning av vår tidigare strategi. Allt det goda arbete som gjorts i länet måste fortsätta och förhoppningsvis utvecklas än mer.

Kontakt