Inventering av skyddsvärda träd

Om publikationen

Löpnummer:
2019:07
Diarienummer:
511-3787-2018
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Dals Eds kommun samt delar av Bohuslän

Skyddsvärda träd har inventerats i Dals Eds kommun samt 16 områden i Bohuslän. 415 skyddsvärda träd hittades varav 160 stycken jätteträd.

Kontakt