Inventering av skyddsvärda träd

Om publikationen

Löpnummer: 2019:07

Diarienummer: 511-3787-2018

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Dals Eds kommun samt delar av Bohuslän

Skyddsvärda träd har inventerats i Dals Eds kommun samt 16 områden i Bohuslän. 415 skyddsvärda träd hittades varav 160 stycken jätteträd.

Kontakt