Hälso- och sociala effekter av icke-medicinsk användning av cannabis

Om publikationen

Löpnummer: 2019:44

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 90

Publikationstyp: Rapport

Ett studiematerial baserat på WHO:s rapport ”The health and social effects of nonmedical cannabis use”

 

Ett studiematerial som bygger på WHO-rapporten från 2016 som översatts och uppdateras på Länsstyrelsens uppdrag och cannabis och dess effekter. Internationell forskning.

Kontakt